લોર્ડ એલનબરો (1842- 1844)લોર્ડ એલનબરો (1842- 1844) :-

                  સિંધ ખાલસા થયું, 1843 મા ગુલામીપ્રથા અને રાજ્ય લોટરીની નાબૂદી, ગ્વાલિયર પર બ્રિટીશ સાર્વભૌમત્વની સ્થાપના, અફઘાન વિગ્રહની પૂર્ણાહુતિ.